پایش سلامت افتخار می کند که با به کارگیری جدیدترین متدهای تشخیصی و درمانی دانش پزشکی و بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات، سلامتی را به شما هدیه کند.

اپلیکیشن ۸سین سلامت

همین الان اپلیکیشن اندرویدی ۸سین سلامت را دانلود کنید

پایش محیط کار

خدمات پایش محیط

پایش سلامت مدیران

نقش مدیریت در هر سازمان همواره قابل توجه است و استفاده از مدیرانی سلامت ، توانمند و شایسته بر افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری آن سازمان موثر خواهد بود

معاینات بازگشت به کار

معاینه ای است که در برخی موارد خاص که شاغلی مدتی مشغول به کار نبوده و مجددا در حال بازگشت به کار می باشد جهت تعیین آمادگی شروع به کار مجدد انجام می شود.

معاینات دوره ای

معایناتی هستند که طبق قانون کار بایستی سالی یک بار توسط کلیه کارفرماها برای شاغلین انجام شوند و هدف از انجام آنها تشخیص زودرس بیماری های شغلی قبل از رسیدن یک بیماری به مراحل غیر قابل درمان، بررسی کفایت روش های ایمنی و پیشگیری از بیماری ها، و تعیین محدودیت های لازم یا تغییر شغل در موارد لازم برای شاغل می باشد

معاینات بدو استخدام

معایناتی هستند که قبل از استخدام شاغل در شغل موردنظر، و با هدف حفظ سلامتی خود شاغل و افراد دیگر شاغل در آن محیط کاری، بررسی توانایی شاغل در انجام وظایف کاری مورد انتظار در آن شغل، و تعیین وضعیت پایه سلامتی شاغل جهت مقایسه با اطلاعات سال های بعد می باشد

بازدید از اماکن صنعتی

بازدید از اماکن صنعتی و بررسی وضعیت سلامت شغلی و ارائه راهکارهای لازم در جهت ارتقاء سلامت شاغلین

اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی

شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار، اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار، کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار از طریق روش‌های فنی مهندسی

تشخیص و درمان بیماریهای شغلی

بیماریهای شغلی بیماریهایی هستند که به دلیل خصلت کار و در محیط کار که دارای عوامل زیان آور اثرگذار بر سلامت شاغلین هستند بوجود می آیند خصوصیت بیماری های شغلی قابل اندازه گیری و قابل کنترل بودن آنها می‌باشد

ارائه مشاوره فنی و بهداشتی به مسئولین

ایجاد ایمنی صنعتی با مجموع تدابیر، اصول و مقرراتی که با به کار گرفتن آن‌ها می‌توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط‌های صنعتی به گونه‌ای مؤثر و کارا نگهداری کرد و به این وسیله یک محیط کار و صنعت بی‌خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد

ارائه راهکارهای بهتر مراقبت از سلامت، هدف اصلی ماست

آدرس : تهران، خیابان فتحی شقاقی، ساختمان پزشکان سبز، پلاک ۵۰ ، طبقه همکف، واحد۳