معاینات بدو استخدام

یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس کارفرما برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و مناسب و در نتیجه بهره‌وری بیشتر سازمان است. یک ارزیابی پزشکی دقیق و کامل در بدو استخدام حاوی اطلاعاتی است که کارفرما را از توانمندی‌های فیزیکی و روانی پرسنل تازه استخدام شده برای انجام کار محوله مطمئن می‌سازد. در ضمن نتایج معاینات بدو استخدام به عنوان سندی قانونی جهت ثبت وضعیت سلامت فرد در زمان استخدام جهت هرگونه مقایسه بعدی برای ارزیابی و تشخیص بیماری‌های ناشی از کار و رد یا تایید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از انجام معاینات پزشکی در مورد متقاضیان استخدام عبارتست از به حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و  بیماری‌های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانائی­های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه ای مورد نظر؛ به عبارت دیگر بدین طریق فرد متقاضی با توجه به توانائی­های روحی و فیزیکی در کاری گمارده می­‌شود که دارای نیازهای متناسب با توانائی­های او باشد.

اجزاء معاینات پیش از استخدام عبارتند از:


معاینات پزشکی قبل از استخدام شامل بررسی وضعیت سلامت عمومی و بررسی توانائی­های عملکرد فرد با توجه به سابقه طبی، تاریخچه شغلی و معاینه بالینی.

  اقدامات تشخیصی قبل از استخدام:


• 
اودیومتری (شنوایی سنجی)
• 
اپتومتری (بینایی سنجی)
• 
الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب)
• 
رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای لازم بر اساس نوع شغل
• 
بررسی بیوشیمیایی خون
• 
آزمایش تجزیه ادرار(شامل تست عدم اعتیاد به درخواست کارفرما)
• 
تست‌های سرولوژیک (سرم خون)
• 
آزمون‌های روانشناسی
• 
بررسی عملکرد کار ریه از طریق اسپیرومتری و یا روش‌های مورد نیاز دیگر
• 
برآورد توانائی‌های فیزیکی و روانی لازم برای انجام شغل مورد نظر
• 
بررسی میزان تطابق موجود بین نیازهای فیزیکی شغل مورد نظر و توانائی‌های فیزیکی-روحی فرد متقاضی

در ایران نیز طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، معاینات بدو استخدام از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کار‌گیری افراد محسوب می شود. در واقع هدف اصلی از این بررسی‌ها تخصیص یک شغل به فرد است به طوری که محیط و تقاضاهای کاری با توانایی‌ها و ظرفیت‌های جسمانی و روانی فرد متناسب باشند. یعنی مطمئن باشیم که فرد می‌تواند وظیفه محوله را بدون ریسک آسیب به خود و یا دیگران به خوبی انجام دهد.

لزوم انجام معاینات بدو استخدام چیست؟

علاوه بر موارد ذکر شده، موارد زیر انجام معاینات بدو استخدام را ضروری می‌کنند:
• بررسی وضعیت سلامت فرد و تعیین محدودیت ایشان برای انجام کار
• اطمینان از عدم تشدید بیماری فرد با انجام وظیفه محوله
• بررسی عواقب و خطرات ایمنی احتمالی برای خود فرد و همکاران در نتیجه اشتغال فرد
• بررسی وضعیت سلامتی فرد جهت اطمینان از عدم وجود هر گونه خطری برای مصرف‌کننده محصول
• بررسی داروهای مصرفی فرد جهت اطمینان از عدم وجود تداخل بین اثرات داروها و انجام کار
• اطمینان از تناسب فرد برای انجام شغل نیازمند سفرهای متعدد و ماموریت‌های خارج از شهر و کشور
موارد ذکر شده تنها اشاره‌ای بود به برخی ملاحظات لازم در تعیین صلاحیت افراد که عدم توجه به هر کدام می‌تواند تهدیدی قابل توجه برای سلامت افراد، سازمان و صنعت باشد.

معاینات بدو استخدام شامل ارزیابی‌های پزشکی دقیق و کامل به شرح زیر است:

• سابقه خانوادگی (از نظر بیماری‌ها)
• تاریخچه پزشکی و سابقه انواع بیماری‌ها و آسیب‌های قبلی
• معاینه دقیق جسمانی شامل بررسی سلامت و عملکرد کلیه سیستم‌ها و ارگان‌ها (بینایی، شنوایی، قلب و تنفس، اسکلتی ـ عضلانی، سیستم عصبی و …)
• ارزیابی دقیق روانی و ویژگی‌های شخصیتی فرد
• بررسی وضعیت خواب فرد و توانایی وی برای تطابق با شیفت‌کاری
• ارزیابی برای توانایی استفاده از وسایل حفاظت فردی در برخی از مشاغل خاص
• بررسی وضعیت واکسیناسیون فرد
• و در نهایت تعیین تناسب کار پیشنهاد شده با فرد (Fitness for Work)

تصمیم‌گیری برای تعیین صلاحیت افراد جهت اختصاص شغل پیشنهاد شده کاری بسیار دقیق و نیازمند دانش و شواهد علمی کافی است. بنابراین کارفرمایان باید دقت کنند که با توجه به اهمیت موارد ذکر شده، از افراد متخصص و صلاحیت‌دار با آشنایی کامل به محیط‌ها و فرایند‌های کاری مشاوره بگیرند.

بر اساس قانون، کارفرمایان باید کارکنان خود را قبل از استخدام تحت معاینات پزشکی قرار داده و وضعیت مناسب آن‌ها را برای انجام وظایف شغلی  مشخص نمایند.